Habarlar

 • How long does a pool filter last ?

  Howuz süzgüji näçe wagt dowam eder?

  Gynansagam, howuz kartrij süzgüçiniň durmuşynyň belli bir döwründe kartrijiň çalşyljak wagty geler. Ulanyş sagadyny hasaplamakdan könelişen we ýyrtylýan alamatlary gözlemek has möhümdir. Aşakda berilýän käbir zatlar ...
  Koprak oka
 • How to choose the best spa & pool filters

  Iň oňat spa we howuz süzgüçlerini nädip saýlamaly

  Spa we howuz üçin haýsy süzgüçiň iň gowudygyny ýerine ýetirmek üçin kartrij süzgüçleri barada azajyk öwrenmeli bolarsyňyz. Marka: “Unicel”, “pleatco”, “Hayward” we “Cryspool” ýaly meşhur markalar bar. Krispulyň amatly bahasy we ajaýyp hili ...
  Koprak oka
 • About our brand of “Cryspool”

  “Cryspool” markamyz hakda

  “Cryspool” markamyz üçin 2021-nji ýylyň aprelinde resmi taýdan ýüz tutduk we ol kabul edildi we kabul edildi. Bu söwda belligi spa süzgüji we howuz süzgüji üçin, häzirki zaman adamlar saglyga has köp üns berýändigi sebäpli ýüzmek diňe bir däl sport, ýöne bize agyrlyk getirip biler ...
  Koprak oka